Kategori arşivi: Ekonomi

Ekonomi ile ilgili söyleşiler burada!

Gezi Parkı Protestoları bağlamında Yeni Orta Sınıflar, Neo-liberal Dönüşüm ve Yoksulluk

keyderKonuşaKonuşa ekibi olarak üçüncü söyleşimizi 30 Ağustos 2013 tarihinde, sosyal bilimler alanında hem Türkiye’de hem de dünyada akademinin saygın isimlerinden olan Çağlar Keyder ile yaptık. Kendisinden Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu toplumsal dönüşümü Gezi olaylarında aktif rol oynayan ‘Yeni Orta Sınıf’, kamusal alanın neo-liberal dönüşümü ve yoksulluk perspektiflerinden değerlendirmesini istedik.

Söyleşiyi yapanlar: Onur Özgöde[i], Defne Över[ii], Begüm Adalet[iii]

___________________________________________________________________________

Dr. Çağlar Keyder, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Amerika Birleşik Devletleri’nin S.U.N.Y. Binghamton Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde de öğretim üyesi olan Dr. Keyder, Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal dönüşümü üzerine ekonomi tarihi, tarihsel sosyoloji ve politik ekonomi perspektiflerinden bakan bir çok akademik çalışmaya imza atmıştır. Orjinali 1987’de İngilizce olarak yayımlanan ve 1989 yılında Türkçe’ye çevrilmiş olan Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, Türkiye’de kapitalist dönüşüm üzerine yapılmış çalışmalar içinde klasikleşmiş bir yapıttır. 2000‘li yıllarda, Dr. Keyder’in çalışmaları neo-liberalizm ve küreselleşmenin Türkiye’de toplumsal ve kentsel dönüşüm üzerindeki etkilerine yoğunlaşmıştır. İstanbul: Küreselle Yerel Arasında (2000), Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne (2003), Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları (2011) ve Bildiğimiz Tarımın Sonu (2013) bu alandaki çalışmalarına örnek gösterilebilir. Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olan Dr. Keyder, Oxford, Chicago, UC Berkeley ve Washington Üniversiteleri’nde de ders vermiştir.

Okumaya devam et Gezi Parkı Protestoları bağlamında Yeni Orta Sınıflar, Neo-liberal Dönüşüm ve Yoksulluk

Dani Rodrik ile Türkiye Ekonomisi Üzerine Konuştuk

Dani Rodrik
Dani Rodrik

İlk söyleşimizi 27 Haziran 2013’te, küreselleşme ve uluslararası iktisat konularında alanın önde gelen ekonomistlerinden biri olan Dani Rodrik ile yaptık. Temmuz 2013’te Institute for Advanced Studies’de Albert O. Hirschman Sosyal Bilimler Profesörü olarak görev yapmaya başlayan Rodrik, doktorasını Princeton Üniversitesi’nde tamamladı ve uzun yıllar Harvard Üniversitesi’nde Uluslararası Politik Ekonomi Profesörü olarak görev yaptı. Rodrik, 1957 yılında İstanbul’da doğdu ve Türkiye’den Harvard’da lisans eğitimi almak için çıktığı yıllardan beri Türkiye gündemini yakından takip etti. Kendisinden, küresel bir perspektiften, Türkiye’nin son 10 yıldaki ekonomi politikalarını, ekonominin geleceğini ve de genel olarak Türkiye’nin önemli gündem maddelerini değerlendirmesini istedik.

___________________________________________________________________________

“Türkiye’nin büyüme modeli önemli bir yapısal çarpıklık gösteriyor ve aşırı derecede dış kaynak girişine bağlı kalıyor. Büyüme arttıkça cari işlemler dengesi bozuluyor. Bu da Türk ekonomisini kırılgan kılıyor. Mali piyasalardaki psikolojik dalgalanmalara aşırı duyarlı yapıyor. Dış kaynaktan çok iç tasarruflara dayalı bir modele geçememiş olması bence AKP ekonomi yönetiminin en büyük kusuru.”

Okumaya devam et Dani Rodrik ile Türkiye Ekonomisi Üzerine Konuştuk